Lan eskeintza | Oferta de empleo

ADMINISTRARI BILA GABILTZA

 

Labore Bilbon administrazio zein kontabilitate lanen ardura hartuko duen langile baten bila gabiltza.

ADMINISTRARIAREN ARDURAK ETA EGINBEHARRAK

 • Elkartearen kontabilitate orokorra eramatea aholkularitzaren laguntzarekin.
 • Diru-laguntzak aurkeztea eta horien justifikazioa.
 • Administrazio lanak orokorrean.
 • Urteko aurrekontua egitea eta aurkeztea.
 • Finantza-kudeaketari dagozkion prozedurei jarraipena egitea: salerosketen, inbertsioen, inbentarioen kudeaketa, …
 • Ekonomiari lotutako dokumentazioaren kudeaketa eta artxibategia eramatea.
 • Dendako erosketa buruarekin elkarlan zuzena izatea.

PROFILA

 • Administrazio eta finantzako goi mailako ikasketak edo antzekoa izatea.
 • Eskarmentua administrazio lanetan eta kutxako kontaketan ardura izana.
 • Formakuntza eta esperientzia diru-laguntzen kudeaketan eta justifikazioan.
 • Ofimatikaren ezagutza eta erabiltzailea, batez ere kalkulu orriak (Excel, …)
 • Datu baseen erabileran esperientzia.

BALORATUKO DA

 • Kontabilitaterako eta kudeaketarako Softwarean ezagutza.
 • Finantzaketan ezagutza
 • Lan taldean aritzeko gaitasuna eta jarrera.
 • Giza baliabideetan ezagutza
 • Irabazi asmorik gabeko erankundeetan kontabilitate planetan ezagutza.
 • Euskara eta gaztelaniaz idazteko zein ahozko trebetasuna.
 • Bilbon bizitzea.
 • Bilboko Gizarte Mugimendu zein elkartegintzaren ezagutza.

LAN BALDINTZAK:

 • 6 hilabeteko lan kontratua hasieran eta mugagabea egiteko aukera ondoren. Berehala hasteko lanean.
 • 20 orduko asteko lanaldia. (jardunaldi erdia)
 • Lan egiteko tokia: Santutxu, Bilbo.

Bidali CV a  info@laborebilbo.eus helbide elektronikora Urriak 3a baino lehen.

BUSCAMOS UNA PERSONA EN ADMINISTRACIÓN

En Labore Bilbo buscamos una persona que se encargue de las labores administrativas y de contabilidad.

RESPONSABILIDADES Y TAREAS A DESARROLLAR:

 • Contabilidad general de la asociación, con soporte de la gestoría.
 • Presentación y justificación de subvenciones.
 • Administración general.
 • Elaboración y presentación de presupuestos anuales.
 • Seguimiento de los procedimientos vinculados a la gestión económica financiera: gestión de proveedores y compras, de inversiones y de inventario, entre otros.
 • Gestión y archivo digital y físico de la documentación justificativa económica.
 • Colaborar con la persona responsable de la gestión de compras de la tienda.

PERFIL:

 • Formación profesional en gestión Administrativa, Técnico/a en administración y finanzas o similar
 • Experiencia y alto conocimiento en Hojas de Cálculo, específicamente Excel.
 • Formación y experiencia en gestión y justificación de subvenciones.
 • Manejo de base de datos y hojas de cálculo.
 • Experiencia en gestiones administrativas, responsabilidad de cajas y gestión de ayudas.

SE VALORARÁ

 • Conocimientos de Software de gestión y contabilidad.
 • Conocimientos financieros
 • Trabajo en equipo.
 • Conocimientos en RRHH.
 • Conocimientos del PGC adaptado a Entidades no Lucrativas.
 • Nivel medio-alto de euskara hablado y escrito.
 • Que viva en Bilbao.
 • Participación en espacios comunitarios y asociativos de Bilbao.

Enviar CV a info@laborebilbo.eus antes del día 3 de octubre.